Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

     

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Zgodnie z wymogami Normy ISO 9001:2008 opracowaliśmy Politykę Jakości oraz procedury procesowe, które regulują każdy aspekt działalności firmy. Wdrożenie tego systemu miało na celu stałe monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Pozwala on stale podnosić jakość świadczonych przez nas usług, co przekłada się na wyższy poziom satysfakcji naszych klientów . Bardzo istotnym zagadnieniem jest dla nas ciągłe udoskonalanie tego systemu. Powyższe działania pozwalają. Certyfikację systemu przeprowadziła w 2011 roku firma Dekra Certyfication.

HACC

System bezpieczeństwa żywności HACCP pozwala na identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej. Określa on ryzyko i stopień wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich czynności w przedsiębiorstwie. W systemie wyszczególniono wszystkie etapy (tzw. punkty krytyczne), w których może występować zagrożenie dla przewożonych produktów i opracowano procedury postępowania, aby to ryzyko wyeliminować. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić zachowanie jakości zdrowotnej produktu od momentu podjęcia ładunku do czasu jego dostawy. Zgodność systemu z wymogami HACCP została potwierdzona opinią Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska traktowana jest w naszym przedsiębiorstwie jako jeden z priorytetów. Mając na uwadze wpływ działania firmy na środowisko naturalne, podejmuje ona szereg rozwiązań w celu jego minimalizacji. Zostały wyznaczone kryteria ogólne obowiązujące w całym przedsiębiorstwie oraz specyficzne dotyczące poszczególnych działów. Skuteczność każdego jest systematycznie monitorowana, a przykładowe z nich to:

  • zmniejszenie zużycia papieru poprzez ograniczenie archiwizacji dokumentów w formie papierowej na rzecz formy elektronicznej,

  • wykorzystanie energooszczędnych źródeł światła i urządzeń w celu zmniejszenia zużycia prądu elektrycznego,

  • ograniczenie zużycia wody poprzez mycie zestawów urządzeniami wysokociśnieniowymi,

  • Używanie wyłącznie biodegradowalnych środków myjących.

Naszym priorytetem w dziedzinie ochrony środowiska jest stworzenie organizacji, która w każdej sferze działania szczególną uwagę poświęca ekologicznym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego względu, w Expol nieustannie podnosimy standardy ochrony środowiska nie tylko w zakresie działalności podstawowej, ale także w pionie administracyjnymi na płaszczyźnie zarządzania organizacją.