Certyfikaty i wyróżnienia

Informujemy, że firma Expol bierze udział w programie „Operation Clean Sweep”, którego zadaniem jest minimalizacja wycieków granulatów i proszków tworzyw sztucznych do środowiska.
W naszej specyfice naszej pracy, program obejmuje ograniczenie do minimum wycieków granulatów tworzyw sztucznych podczas mycia silosów oraz podczas załadunku i rozładunku pojazdów.

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001

od 2011 roku

System bezpieczeństwa żywności HACCP

od 2011 roku

System Bezpieczeństwa Pasz zgodny ze standardem GMP+ B4

od 2014 roku

System SQAQ

od 2019 roku